Festivitat de Sant Raimon de Penyafort, el patró dels advocats

Arriba el bon temps i amb ell la celebració de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort per part de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa (ICATER) i la resta de Col·legis d’Advocats de Catalunya. Per tal de celebrar la festivitat del nostre patró, les agendes s’omplen de propostes per fer vida col·legial dins i fora de la seu del nostre col·legi.

A l’ICATER les propostes són força variades a l’efecte d’animar a tots els col·legiats a participar en alguna de les activitats que s’organitzen. Si sou col·legiats a Terrassa i us interessa, no dubteu a apuntar-vos-hi. Jo ja ho he fet i, juntament amb la Bea, companya i Tresorera del GAJ Terrassa, participarem al campionat de futbolí. Segurament només consistirà en això, en participar-hi perquè més aviat som una mica patates. Però valdrà la pena l’estona i la diversió amb la resta de companys.

Aprofito l’avinentesa per felicitar a tots els nous col·legiats que el 16 de maig es togaran al Teatre Principal de Terrassa, així com als col·legiats que fa més de 25 anys que ho són i exerceixen la seva professió.

Us deixo aquí el programa de propostes lúdiques que ha preparat l’ICATER, que també figura a la seva web juntament amb les instruccions de com participar-hi.

L’advocat jove

A Terrassa som un total de 725 advocats col·legiats, 587 dels quals d’exercents. Els advocats, com ja he referit en alguna altra ocasió, tenim fama de tenir una memòria i oratòria prodigioses que ens permeten guanyar-nos molt bé la vida. Com en tot, em sap greu decebre’ls, però en aquesta afirmació hi ha més de tòpic que de cert.Deixin-me que els subratlli que avui, l’advocat, per més que s’hi esforça li costa molt mantenir el seu despatx obert al públic. Gràcies a la crisi, sí; però també a les propostes d’un govern que no sap fer res més que empitjorar la situació amb lleis que introdueixen taxes o modificar els partits judicials en detriment tant del ciutadà com dels professionals de la Justícia. El sector de l’advocacia es troba en estat d’alarma.

Almenys això és així a la nostra ciutat, on la figura de l’advocat coincideix amb un perfil majoritàriament d’autònom o membre d’un despatx petit. I si ens fixem en els joves, la situació encara és molt pitjor. Si ens fixem en els grans despatxos, l’advocacia jove és la més perjudicada; en aquests bufets els junior (com es coneix a l’advocat novell) han vist ajustats els seus sous (la part variable) en un 76,56%.

Doncs bé, a Terrassa la tendència és la mateixa. El llicenciat o garduat en Dret que surt de la facultat amb ganes de treballar, s’està veient abocat o bé a fer de passant cobrant una misèria (si la cobra), o bé a continuar els seus estudis en la vessant pràctica cursant el màster que ofereix l’Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, ja que la feina als despatxos escasseja i no hi ha demanda de professionals, i almenys quan finalitzes aquests estudis pots accedir al Torn d’Ofici directament.

Actualment són pocs els que són contractats per algun advocat o algun despatx. I si tampoc poden pagar-se el màster, l’única opció que tenen els joves advocats és treballar pel seu compte i viure en el malson de ser autònoms tot esperant poder accedir al Torn d’Ofici passats tres anys des de la seva col·legiació. Per si això no fos poc, la nova fornada de llicenciats en Dret que volen exercir d’advocats ara es troben sense toga. Això és així després que el 2011 entrés en vigor la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador, que exigeix estar en possessió del títol de llicenciat o graduat en Dret, realitzar cursos de formació, un període formatiu de pràctiques i superar una prova d’avaluació final acreditativa de la capacitació professional; tot això a través del màster d’accés a l’advocacia. No obstant, tot i existir una generació d’advocats que ha cursat aquest màster, el govern encara no ha convocat aquesta prova i deixa a tots els aspirants a advocats del país orfes de professió.

Desconec quants advocats joves hi ha a Terrassa (tot i que treballo per aquest col·lectiu des del Grup d’Advocats Joves i no tenim les dades reals d’aquest nombre), però sé que molts dels que volen sobreviure exercint la professió ho han de combinar amb la realització de moltes altres feines, sovint, ni relacionades amb les lleis. Els segueix semblant que ser advocat és una garantia de futur avui dia?

Publicat al Diari “La Torre” en la seva edició mensual en paper de febrer de 2014.

Nou Comitè Executiu del GAJ Terrassa

El passat divendres 4 d’octubre es van celebrar eleccions al Comitè Executiu del Grup d’Advocats Joves (GAJ) de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa.

El GAJ de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa és una plataforma que té per objectiu vetllar pels interessos dels lletrats de menys de 40 anys que hi estiguin col·legiats, així com procurar per les seves principals preocupacions i fomentar la vida col·legial. Tots els col·legis d’advocats de Catalunya (o pràcticament tots) en tenen.

A Terrassa fa anys que existeix però té poc recorregut, pocs inscrits i poc pes a la vida de l’entitat.

Tanmateix, els últims mesos es va rescatar la idea de reviure’l per part d’alguns estudiants de l’Escola de Pràctica Jurídica del col·legi i des d’aleshores que tots els interessats en formar-ne part ens hem mogut per tal de captar i motivar altres advocats joves perquè s’hi sumin i, evidentment, perquè participessin a les votacions.

Es van presentar dues candidatures, encapçalades una per Víctor Muñoz Casalta i l’altra per Joan Francesc Bañó Maldonado (a aquesta última personalment optava al càrrec de Secretària), que va ser la que es va proclamar vencedora per 20 vots a 8.

Celebrats els comicis, el Comitè Executiu del GAJ ha quedat composat de la següent manera:

President: Joan Francesc Bañó Maldonado
Vice President : David Gutiérrez Colominas
Secretari: Elisabet d’Hongria Planas Pons
Tresorer: Beatriz Margarit González
Vocal 1: Antonio Omar Zaragoza Gutiérrez
Vocal 2: Marta Llobet Pérez 

A tots ens tocarà treballar ara per aconseguir totes i cadascuna de les propostes del nostre programa, que vam sintetitzar de la següent manera:

  1)      Ser una comissió

El Grup d’Advocats Joves vol sumar i per això proposarà constituir-se com a comissió i vincular-se a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa. Creiem que la tasca que ha de dur a terme el Grup d’Advocats Joves és important i mereix tenir un lloc dins el Col·legi.

2)      Organitzar i donar formació específica als advocats joves

El Grup d’Advocats Joves vol donar als joves advocats eines i recursos per tal que la exerceixin la seva professió amb la màxima seguretat tant pels seus clients com per ells mateixos.

És per això que considerem vital donar una formació pràctica de qualitat, continuada i preferentment gratuïta sobre aquells aspectes que més preocupen als principiants, ja sigui per a començar, ja sigui per a la seva especialització, ja sigui per al seu dia a dia de l’exercici.

Estem pensant en realitzar formació sobre:

a)      Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD).

b)      Justificació d’Impostos.

c)      Seminaris periòdics (mensuals/bimensuals/trimestrals), per especialitats, sobre qüestions molt concretes dirigides a les persones que s’han col·legiat recentment: com redactar una demanda civil, procediment penal, administratiu, social; consells sobre com actuar a sala.

d)      Resolució de dubtes. S’obriria un fòrum sobre dubtes que es pugui generar al jove advocat durant l’exercici, que es resoldrien públicament en una reunió mensual a la qual podrà acudir qualsevol advocat jove.

3)      Crear una Borsa de Treball a la web del nostre Col·legi.

Un espai on l’oferta i la demanda d’advocats estigui a l’abast de tots els col·legiats.

4)      Crear un espai o plataforma virtual a la web del nostre Col·legi de co-working a mode d’un viver de despatxos.

A fi i efecte d’afavorir la creació de nous despatxos, sinergies o la simple cessió o l’intercanvi d’espais entre advocats per a visites o reunions.

Es tracta de crear un fòrum on els companys que es trobin en les mateixes circumstàncies i tinguin iguals o similars necessitats  puguin posar-se àgilment en contacte entre ells per ajudar-se o bé per crear nous despatxos amb més facilitat.

5)      Crear un fòrum de dubtes i propostes a la web del nostre Col·legi com a canal permanent de comunicació i transmissió de preocupacions dels advocats joves amb la Junta del Col·legi per tal que sempre estiguin presents els interessos dels joves advocats.

La comunicació és molt important, però també sentir-se escoltat. Creiem que aquest canal de comunicació fomentarà la participació de l’advocat jove en la vida col·legial.

6)      Fomentar, mantenir i aprofundir relacions amb qualsevol associació, entitat o organisme d’àmbit nacional i/o internacional relacionat amb l’Advocacia jove o que sigui d’important interès pels advocats joves.

7)      Impulsar la consecució de convenis de col·laboració amb les entitats financeres per tal d’aconseguir un major nombre d’ajuts econòmics, beques a la pràctica jurídica i avantatges.

8)      Reunió anual amb les Comissions o el Degà del nostre Col·legi per informar-los de les activitats dutes a terme pel Grup d’Advocats Joves, futures activitats.

Creiem que la comunicació és bàsica no només a nivell general, sinó sobretot en la nostra professió i en els col·legis en particular. Per aquest motiu volem estar en contacte permanent amb la resta del Col·legi.

9)      Programa de “mentoring” per part dels advocats amb més experiència.

Conscients que els advocats joves ens trobem en una fase inicial de l’exercici de la nostra professió, creiem que val la pena beure de l’experiència dels advocats del nostre Col·legi que fa anys que exerceixen.

Per aquest motiu volem instaurar la possibilitat que els advocats amb més de 10 anys d’experiència que ho vulguin, facin de tutors dels joves advocats durant el primer any de col·legiació ja sigui a través de l’acompanyament de l’advocat jove a través de les vies habituals, ja sigui a través de xerrades o col·loquis sobre qüestions tan bàsiques com important.

Aquests punts no són més que una guia oberta de la feina que volem dur a terme pels advocats joves de Terrassa i, com a tal, el Comitè del GAJ està obert a totes les propostes que ens arribin que siguin realitzables.

Per començar, una de les fites que ens hem proposat és fer conèixer el GAJ entre tots els joves advocats. El fet d’estar inactiu durant temps i la falta d’informació ha motivat que molts dels nostres companys no sàpiguen ni què fem i, sovint, ni tan sols que existim. A la resta de col·legis, la seva presència és notòria. En canvi, a Terrassa es coneix poc o gens. Qui coneix què és el GAJ és perquè ha tingut contacte amb altres col·legis o bé perquè ha cursat durant els últims anys l’Escola de Pràctica Jurídica que imparteix el Col·legi de Terrassa. Cal que se’ns conegui per tal de ser el màxim d’advocats joves per fer pinya.

La primera cita important del GAJ de Terrassa, juntament amb la de la resta d’altres grups d’advocats joves dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, són les eleccions a la presidència del JAC, els Joves Advocats de Catalunya, que tindrà lloc el proper 19 d’octubre a Granollers. El GAJ Terrassa ha de decidir al llarg d’aquests dies a qui donarà el seu vot si es presenta més d’una candidatura.

Actualment les eleccions al JAC són de vital importància degut al moment que travessa la Justícia de l’Estat, de grans canvis, de supressió de col·legis professionals, de centralització de la justícia a capitals de província, etc. Es tracta de votar no un candidat, sinó un model, un sistema.

El Diari La Torre on col·laboro se’n va fer ressò en aquests dos articles amb la informació que els vam proporcionar: “Els advocats joves de Terrassa reclamen el seu espai al Col·legi” i “Bañó guanya les eleccions al comitè executiu del Grup d’Advocats Joves”.

Nous projectes

La setmana passada va ser una de les més excitants dels últims mesos a nivell professional. En dos dies començo a endinsar-me en dos móns que ja m’eren coneguts, però amb els quals mai no m’hi havia arribat a vincular tant.

Es tracta de dos àmbits que em permeten diversificar la meva carrera, l’un a través de la docència com a Professora Associada del Departament de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona; l’altre a través de la Secretaria del Comitè Executiu del Grup d’Advocats Joves de Terrassa.

Estic molt contenta i volia compartir-ho amb tots aquells que em seguiu a través d’aquest espai o de les xarxes socials.

Amb molta il·lusió inicio una nova etapa que de ben segur em donarà molt més del que jo pugui donar: aprendré, acumularé experiències i rebré molts i bons fruits.